آرایشگاه

مجموعه ورزشی صبا در منطقه سعادت آباد دارای امکانات متعدد رفاهی برای ورزشکاران محترم می باشد

یکی از این امکانات ، سالن پیرایش و گریم مجهز در داخل مجموعه با امکان رزرو وقت است

به خود می بالیم که مجموعه های ورزشی صبا را برای تندرستی خود انتخاب می کنید

شماره تماس : 22099100