مجموعه ورزشی صبا بانوان

نام رشته

ساعات تشکیل کلاس

زوج

فرد

کراسفیت

18-17(ماهرخ )

 

CX

20-19(آزاده )

11-10(شادی )

13-12(معصومه )

20-19(آزاده )

کاردیو

10-9(سحر)

10-9(سحر)

بادی پامپ

 

18-17(بادی پامپ)

فانگشنال

 

22-21(غزاله)

بادی استپ

19-18(آزاده  )

19-18(آزاده )

رقص ایرانی

 

پنج شنبه 13-12(کرشمه )

رقص بایلا

 

21-20(یاسمین )

تاباتا

20-19(کرشمه )

 

زومبا

13-12(ستاره )

20-19(کرشمه )

12-11(پرستو )

19-18(مژگان )

20-19(پرستو )

کانگوجانپ

11-10(ستاره )

12-11(ستاره )

17-16(ستاره )

کیک بوکسینگ

 

21-20(آزادیان)

تایبو

21-20(زهرا )

 

بدنسازی

16-8(شادی دلاوری  )

16-8(سحر عبئداله پور )

16-8(مونا عارف  )

21-16(ماهرخ مرتضوی  )

23-16(مینا شاهوردی  )

 

16-8(شادی دلاوری  )

16-8(سحر عبئداله پور )

21-16(مونا عارف  )

23-16(غزاله فراهانی)

 

 

جهت کسب
اطلاعات بیشتر ، کافیست
با مجموعه تماس بگیرید