احسان دائمی

رضا خدایاری
آگوست 10, 2019

احسان دائمی

احسان دائمی (قهرمان جهان مسابقات WBBF سال 2017)

 

مزایای باشگاه صبا نسبت به باشگاه های دیگر

- محیطی گرم و صمیمی

- مدیریت عالی

- تهویه مناسب

- مربیان حرفه ای 

- دستگاه های استاندارد و حرفه ای

دیدگاه ها بسته شده است